Hostel

Czym jest Student-house ?
 
Student-house - to nowo otwarty Hostel ta alternatywa dla uczelnianych akademików, wynajmowanych prywatnie pokoi, mieszka? czy stancji. Nasze Hostely to próba zaoferowania go?ciom w najwy?szym standardzie na rynku, co wa?ne w ramach bud?etu nawet polskiego studenta! Hostelyi mieszcz? si? w du?ych willach, które podzielone s? na kilka stref: dzienn?, kuchenn?, cich?, sypialn?, sportow?, gospodarcz?.
 
W Hostela?h zapewnione jest bezpiecze?stwo i ochrona. Istotne jest te? to, ?e  w ka?dym Hostelu zamieszka tylko oko?o 25-70 osób.
 
Najwa?niejsze dla nas jest to, by zapewni? klijent? jedn?, nisk? cen?, która zawiera wszelkie op?aty. Nie mamy dodatkowych op?at za pr?d, wod?, wywóz ?mieci, sprz?tanie, ochron?, TV czy Internet. To wszystko jest w ramach sta?ej  op?aty.
 
Student-house to miejsce, w którym znajdziesz wyj?tkowo tanie noclegi w Warszawie. Niektórym zdawa?oby si? to niemo?liwe, wr?cz absurdalne, aby znale?? tani nocleg w  jednej z europejskich stolic. Tymczasem my przekuwamy sen w jaw? i oferujemy przytulne pokoje w atrakcyjnej cenie.
 
Oferujemy:
 
hostel czynny ca?y rok;
estetyczne i funkcjonalne pokoje (2 – 4 osobowe);
ogólnodost?pn?, w pe?ni wyposa?on? kuchni? (p?yta grzejna, mikrofala, toster, czajnik elektryczny, lodówka, zmywarka);
zadbane nowe ?azienki  na korytarzu:
bezp?atne ca?odobowe miejsce parkingowe na zamkni?tym podwórzu ;
bezp?atn? kaw? i herbat?;
bezp?atne Wi-Fi (internet bezprzewodowy);
mo?liwo?? przechowania baga?u;
mo?liwo?? zabezpieczenia warto?ciowych rzeczy w sejfie;
mo?liwo?? wypo?yczenia suszarki do w?osów;
mo?liwo?? wypo?yczenia ?elazka i deski do prasowania;
sprz?tanie pokoju w czasie d?u?szego pobytu.
OBS?UGA
recepcja czynna dla go?ci 24 h;
akceptacja kart p?atniczych;
informacja turystyczna – dost?pne mapki oraz foldery turystyczne;
informacja kulturalna;
mi?a obs?uga, która zadba o Go?ci a tak?e doradzi co warto zwiedzi? i zobaczy?, gdzie mi?o i przyjemnie sp?dzi? czas, smacznie zje??.
 
Odwied? nas.  Zapraszamy! Rezerwacjainfo@student-house.pl
Tel. +48 534 555 453